Offentlige Institutioner
Alle former for opgaver løses for offentlige institioner bl.a.:

Reparation
Nybygninger
Data installationer
Gadebelysning
Rådgivning vedrørende tekniske installationer