Landbrug
Alle former for opgaver løses indenfor landbrug:

Reparation og vedligeholdelse
Svinestalde
Løsdriftsstalde
Korntørringsanlæg
Vindmølle anlæg


Rådgivning vedrørerende den tekniske installationn
Gives i forbindelse med nyanskaffelse/renovering af tavlestyringer, motorer, pumper, ventilationsanlæg mm. Dette er for at sikre Deres virksomhed den optimale løsning.

Installationseftersyn
Udføres udfra ELFO skema. Et "fejlfrit" skema vil ved Deres forsikringsselskab kunne medføre en rabat på løsøre -og/eller bygningsbrand-forsikringen. Eftersynet gælder i 5 år.