Boligselskaber
Alle opgaver løses i private boliger:

Fejlfinding /reparation
Hvidevareservice /salg
Ventilation /genvindingsanlæg